GECİKEN ADALET ADALETSİZLİKTİR

Adalet kavramının öncelikle lügat manasıyla dillendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Arapça kökene sahip kelamımız: hak tanırlık, haklılık, doğruluk manasına gelmektedir. Toplum yapısında, Hak inanışında, hümanizmde, hak dinlerde ve genel olarak bütün toplumların ahlak süzgecinde “ çadırı tutan direktir” adalet.

Konfüçyüs’e göre: “Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar.” Gel gelelim bizim olana, bizde olana yani milletimizin, bizi biz yapanların, adaletine.

11. Yüzyıl’da kaleme alınan Kutadgu Bilig’de devletin temelinde adalet olduğu şöyle anlatılır. Hükümdar (Kün Toğdı=Köni, Törü) der ki: “İster oğlum, ister yakınım veya hısımım olsun, ister yolcu, geçici ister misafir olsun. Kanun karşısında bunların hepsi benim için birdir; hüküm verirken, hiçbiri beni farklı bulmaz. Beyliğimin temeli doğruluktur.”

13. Yüzyıl’da Mevlana Celaleddin-i Rumi adalet için : “Zulmedersen kötüsün, gerisin geriye gittin. Adalette bulunursan saadete erersin, kalem bunu yazdı; mürekkebi bile kurudu.” demiştir.

19. Yüzyıl’da üstat Dadaloğlu adalet için:
Padişah tahtında devrim olursa,
Hak-adalet er geç yerin bulursa,
Eğer bir gün Avşar geri gelirse,
Kovgun eder sizin gibi beyleri.

Dizelerini kaleme almıştır. Netice olarak Türk Töresinde, Türk Toplumunda adaletin ne denli önemli tutulduğunu görüyoruz. Yazıyı ilk kullandığımız devirlerden günümüze kadar Türk önderi, Türk Bilgini kendine yol olarak “adaleti” görmüştür.

11. Yüzyılda adaleti emreden, yol bilen milletin 20. Yüzyıldaki torunları adaletten nasıl bihaber olur? Medenileşiyoruz değil mi? O kadar medenileşiyoruz ki adaleti rafa kaldırıyoruz.

Futboldaki basit bir olayı fazla abartmadınız mı diyecektir bazıları. Bu noktada da Şenol Güneş yetişiyor imdada: “Bana göre futbolu kirletenler ile eroin ve kadın satanlar arasında fark yok!”

Biz Trabzonsporlular olarak hakkımız olan kupayı istiyoruz amenna! Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki o kupa müzemize gelecek olsa bile “ Geciken adalet adaletsizliktir.”

Verdiğimiz bu savaş öncekiler gibi unutturulamayacaktır, UNUTMAYACAĞIZ!

Bir Yorum Yazın